סיור לילי בעיר העתיקה באווירת הימים הנוראים
סיור חנוכיות בירושלים
תצפית על עיר המקובלים וסיור בסמטאות העיר העתיקה
מסע בטבע להעצמת הקשר והשיח בין הורים לילדיהם