דרך אכילה ושירה פעילות זאת מחברת אותנו לארץ, לאדמה ולטבע.

בתי ספר שהשתתפו בפעילות זו לאחרונה

  • אורט רמת יוסף בת ים
  • ויצו הדסים
  • כפר הנוער קריית נוער

  • נוה הדסה
  • קציר ב, רחובות
  • תיכון חדש הרצליה

For more details and to order programs please leave name and telephone or call

Our programs are recommended:

Play Video

Facebook

Call Now Button