היהודים מאז ומעולם היו נפרדים, בעלי ייחוד. יחד ננסה לראות מה מקור האנטישמיות וכיצד אנחנו מתייחסים לכך שמסתכלים עלינו כשונים. הכוח הוא בידינו לראות את הייחודיות שלנו כעול או כברכה. את הפעילות נסכם בשימת דגש על הזיכרון. על זיכרון הנרצחים, על אובדן קהילות גדולות ומפוארות שנספו מהעולם, ועל התיקון שעלינו לעשות בהוספה של אהבה בעולם וחיזוק הערכים היהודיים המוסיפים אחדות ואהבת אדם.

For more details and to order programs please leave name and telephone or call

Our programs are recommended:

Play Video

Facebook

Call Now Button