החשיבות של קבלת החלטות בחיים מתוך הבנת ערכו של כל רגע בחיים. נשוחח על ההשלכות הישירות והמשמעותיות שנובעות מקבלת החלטות או אי קבלת החלטות, והשיטה והסדר הלוגי של אופן קבלת ההחלטה. התלמיד יתנסה בתהליך קבלת החלטות קבוצתי ואישית .

For more details and to order programs please leave name and telephone or call

Our programs are recommended:

Play Video

Facebook

Call Now Button