דרך הפעילות התלמיד יחווה את העצירה וההסתכלות פנימה, את שאילת השאלות וחשבון הנפש. תחבר התלמיד אל עצמו, תוך חיזוק הקשר עם משפחתו.

יחד נעמיק בפן הסוציאלי אליו השבת מחנכת אותנו – התייחסות שווה והוגנת כלפי כל שכבות האוכלוסייה.

את הסדנא נחתום במכתב אישי אותו ישלח התלמיד להוריו.

For more details and to order programs please leave name and telephone or call

Our programs are recommended:

Play Video

Facebook

Call Now Button